Giải phẫu cột sống thắt lưng như thế nào?

Giải phẫu cột sống thắt lưng giải phẫu các bộ phận xương cũng như các cấu tạo và chức năng của nó như thế nào để tránh tình trạng thoái hóa.
giải phẫu cột sống thắt lưng

Giải phẫu cột sống thắt lưng xương sống

Giải phẫu cột sống thắt lưng như đã biết cột sống với nhiều đốt xương nối liền nhau, kéo dài và uốn hơi cong nhẹ từ xương chẩm đến xương cụt, là xương rường cột của cơ thể. Cột sống bao bọc cũng như bảo vệ tủy sống, hệ thần kinh tự chủ và chỉ huy mọi chức năng hoạt động, chuyển hoá, tuần hoàn, bài tiết .

Cột sống đó là trung tâm của hệ xương, làm cột trụ, quyết định sự sống và sự vận động của tất cả động vật có xương sống .

Hình thái sinh lý

Giải phẫu cột sống thắt lưng về hình thái sinh lý:

Cột sống do có 33 đốt sống hợp thành, chia ra :

– 7 đốt sống cổ :        C1 đến C7    ( C: Cervicalis )

– 12 đốt sống lưng     D1 – D12        ( D : Dozsalis )

–  5 đốt sống thắt lưng :L1 – L5      ( L :Lombalis )

– 5 đốt sống hông      S1 – S5         ( S : Sacrilis )

–  4 đốt sống cụt : Cụt đuôi Coccyx  .. Những đốt xương hông dung hợp lại thành một liên tảng lớn và các đốt xương cụt cũng dung hợp lại thành một liên tảng nhỏ. Giữa  đốt sống đều có đĩa đệm.

Cấu tạo chung một đốt xương sống:

Giải phẫu cột sống thắt lưng ở thân đốt sống: có hình trụ, có mặt trên và mặt dưới, hơi lõm ở giữa hoặc có vành xương đặc ở xung quanh. Đốt sống có hai mảnh cung, hai cuống cung , cùng với thân đốt được tạo thành lỗ đốt sống .

Hai bờ trên cũng như dưới của mỗi cuống có khuyết sống trên, khuyết sống dưới. Khi hai đốt sống khớp nhau, thì  các khuyết tạo thành lỗ gian để các dây thần kinh gai sống chui ra …

Các mõm đốt sống :

* Mõm gai từ giữa mặt sau của cột sống và chạy ra sau và xuống dưới .

* Mõm ngang nối giữa cuống, nhánh đi ngang qua phía ngoài .

* Mõm khớp gồm hai mõm khớp trên và hai mỏm khớp dưới mỗi mõm có 1 diện khớp nối đốt sống liền nhau .

* Lỗ đốt sống : được giới hạn ở phía trước bỡi thân đốt sống, ở hai bên và phía sau vì cung đốt sống, khi các đốt khép lại thành cột sống các lỗ sống tạo thành ống sống .

Đặc điểm của từng đốt sống

Các đốt sống cổ : Thân dẹp, bề ngang ở phía trước dày hơn phía sau, đỉnh của mõm gai được tách thành hai củ, mõm gai ngang dính vào thân, vào cuống, có một lổ ngang để cho mạch đốt sống chui qua và mạch trên của mõm ngang có rảnh thần kinh gai sống .

Các đốt sống lưng khi giải phẫu cột sống thắt lưng:

Các đốt sống lưng khi được giải phẫu cột sống thắt lưng là do cần tiếp xúc với các đầu xương sườn nên mỗi đốt xương có bốn diện khớp. Thân đốt khá dày. Mõm gai dày, thòng sâu ở đuôi gai đốt trên ngang thân đốt dưới.

– D1 nằm dưới C7, khi quay đầu, đốt động là C7, đốt không động là D1 .

– D2 : dưới D1.

– D3 : nằm ở trên đường thẳng nối hai bờ trong, phía trên của hai xương bả vai hẹp từ D1 trở xuống cột sống có xu thế cong về phía sau.

– D4 : là điểm được nhô cao lên ra phía sau.

– D4 đến D7, các đốt thẳng .

– D7 ngang đường nối hai góc dưới xương bã vai .

– Từ D8 trở xuống cột sống hình cong và D10 là điểm nhô lên. Khi cúi thì D10 nhô cao, khi oằn lưng thì D10 đưa ra phía trước nhất.

– Tiếp xuống D11 và D12 .

giải phẫu cột sống thắt lưng

 Các đốt sống thắt lưng :

Các đốt sống thắt lưng khi được giải phẫu cột sống thắt lưng so với các đốt sống lưng thì to, khoẻ hơn nhiều để chịu toàn bộ sức nặng của con người lên nó. Các mõm gai ngắn, rộng và ngang. Thân đốt sống to, không tiếp khớp với xương, nên các mõm ngang dài và nhọn. Lổ đốt hình tam giác .

– L1 dưới D12 .

–  L2 nằm ở trên đường thẳng nối hai đầu xương sườn cụt ( nơi có eo lưng bắt đầu thắt lại ).
– L4 nằm trên đường thẳng nối hai bờ trên xương hông .

 Các đốt sống hông :

Từ S1 đến S5 cột sống được dung hợp bằng một liên tảng lớn có xu hướng đưa về phía sau. Điểm cao nhất là S5.

Xương cụt : 

Các xương cụt thành một liên tảng nhỏ đưa ra về phía trước.

Chú ý : căn cứ vào mõm gai đốt sống, để xác định sự bình thường hoặc không bình thường của đốt sống .

Leave a Reply